Marianela

De Wiki Aller
Marianela
miniatura da obra
Curso
4º ESO
Carácter
opcional en listaxe obrigatoria
Materia
Lengua Castellana y Literatura.
Departamento
Lengua Castellana y Literatura.
Temporalización
1ª evaluaciónDepartamento de Lengua Castellana y Literatura

  • Tratamento previo: Orientaciones de lectura.
  • Obxectivos: Lectura literaria y lectura comprensiva.
  • Avaliación: Control escrito.
  • Contidos curriculares: Análisis e interpretación de textos.
  • Contidos transversais:


Opcional en listaxe obrigatoria
Primeira avaliación
Marianela 
 Trafalgar 
 La tribuna 
 Sonata de otoño 
 Zalacaín el aventurero 
 Luces de Bohemia 
 La casa de Bernarda Alba 
 Yerma 
 Bodas de sangre 
 

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas