Lingua galega e literatura 1º BAC

De Wiki Aller

Obras de lectura obrigatoria e/ou recomendada:

Primeiro trimestre

a) Antoloxía de cantigas medievais

b) Elixe unha obra entre estas tres:

Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro

Galván en Saor de Darío Xohán Cabana

Magog de María Gándara

Segundo trimestre

Terceiro trimestre

Casas baratas de Antón Riveiro Coello