La Celestina

De Wiki Aller
La Celestina
miniatura da obra
Curso
PARA O QUE VAI DIRIXIDO
Carácter
OBRIGATORIO OU VOLUNTARIO
Materia
A QUE A PROPÓN
Departamento
O QUE A PROPÓN
Temporalización
CANDO TEÑEN QUE TRABALLAR CON ELADepartamento de lingua castelá e literatura

  • Tratamento previo:
  • Obxectivos:
  • Avaliación:
  • Contidos curriculares:
  • Contidos transversais:


Opcional en listaxe obrigatoria
Primeira avaliación
Cantar de mio Cid 
 La Celestina 
 Lazarillo de Tormes 
 Novelas ejemplares

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas