Galván en Saor

De Wiki Aller
Galván en Saor
miniatura da obra
Curso
1º de bacharelato
Carácter
Opción en listaxe obrigatoria
Materia
Lingua galega e literatura I
Departamento
Departamento de lingua galega e literatura
Temporalización


Galván en Saor é unha novela de Darío Xohán Cabana. A obra, a través dun dobre plano temporal, mergúllanos no mundo mítico da Materia da Bretaña, centrándose nas aventuras galaicas de Galván, en reflexións sobre a lenda do Graal e sobre o Merlín, e describindo con realismo a batalla que pon fin a lenda do rei Artur. A historia xira arredor do personaxe do cabaleiro Galván e da súa estadía en Galiza. As alusións ao Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro son claras, ao igual que á Morte do rei Artur de Thomas Malory. O Graal mesmo pode ser o do Cebreiro de Na noite estrelecida de Ramón Cabanillas.

O pouso ideolóxico tamén se deixa querer a través da alusión á nación celta galega ou ao histórico reino independente de Galiza, na persoa de Don García, personaxe clave de Morte de rei (1996),a posterior novela de Darío Xohán Cabana.Departamento de Lingua e Literatura galegas

Carácter / nivel : Obrigatorio / 1º BAC

Tempo: 1º/2º trimestre

Tratamento previo: Introdución xeral á época. Guía de lectura.

Obxectivos: Lectura literaria. Lectura comprensiva.

Avaliación: Control escrito.

Contidos curriculares: Análise e interpretación de textos literarios.

Contidos transversais: A solidariedade.


Número de exemplares na Biblioteca

CABANA, Darío Xohán: Galván en Saor. -Vigo : 1989. -135 p.; 21 cm. (Literaria; 222.) ISBN 84-7507-431-6: ? exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Guía de lectura de Galván en Saor

Ligazóns externas

[O Galván fala das aventuras artúricas pero tamén fala de nós], entrevista con Darío Xohan Cabana

A materia de Bretaña na Galipedia

Galaván = Gauvain na Galipedia