Frankenstein

De Wiki Aller
Frankenstein
Curso
1º de bacharelato
Carácter
opcional en listaxe obrigatoria
Materia
Literatura universal
Departamento
Lengua Castellana y Literatura
Temporalización
2ª evaluaciónDepartamento de Lengua Castellana y Literatura

  • Tratamento previo: Orientaciones de lectura.
  • Obxectivos: Lectura literaria y lectura comprensiva.
  • Avaliación: Control escrito.
  • Contidos curriculares: Análisis e interpretación de textos.
  • Contidos transversais:


Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas