Procurar ficheiros duplicados

De Wiki Aller

Procurar ficheiros duplicados a partir do valor de hash (un mecanismo de comprobación).