Busca MIME

De Wiki Aller

Esta páxina permite filtrar os ficheiros segundo o seu tipo MIME. Entrada: tipodecontido/subtipo ou tipodecontido/*; por exemplo, image/jpeg.