En busca de las voces perdidas

De Wiki Aller
En busca de las voces perdidas.
miniatura da obra
Curso
2º de ESO.
Carácter
Opcional en listaxe obrigatoria.
Materia
Lingua castelá e literatura.
Departamento
Lingua castelá.
Temporalización
1º avaliación / 2ª avaliación


Alphabet debe cumprir o encargo que lle fai o seu rei: elaborar un sistema de escritura para fixar a lingua. Nesta obra vemos como dá feito.

Departamento de Lingua castelá

  • Tratamento previo: Pequena introdución ao xénero e do autor.
  • Obxectivos: que vexan como coa imaxinación se poden construír historias a partir de calquera cousa.
  • Avaliación: Deben completar un cuestionario on line ou facer unha proba escrita.
  • Contidos curriculares: .
  • Contidos transversais: .

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • SIERRA Y FABRA, Jordi (2007): En busca de las voces perdidas. Planeta. 5 exemplares.

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas