El retrato de Dorian Grey

De Wiki Aller
El retrato de Dorian Grey
miniatura da obra
Curso
1º de Bacharelato
Carácter
opcional en listaxe obrigatoria
Materia
Literatura universal
Departamento
Lingua castelá
Temporalización
2ª avaliaciónDepartamento de Lingua castelá

  • Tratamento previo:
  • Obxectivos:
  • Avaliación:
  • Contidos curriculares:
  • Contidos transversais:Opcional en listaxe obrigatoria
Segunda avaliación
Ana Karenina 
 Sentido y sensibilidad 
 El retrato de Dorian Grey 
 Casa de muñecas

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas