El asesinato de Roger Ackroyd

De Wiki Aller
El asesinato de Roger Ackroyd
miniatura da obra
Curso
1º de Bacharelato
Carácter
opcional en listaxe obrigatoria
Materia
Literatura universal
Departamento
Lingua castelá
Temporalización
3ª avaliaciónDepartamento de Lingua castelá

  • Tratamento previo:
  • Obxectivos:
  • Avaliación:
  • Contidos curriculares:
  • Contidos transversais:Opcional en listaxe obrigatoria
Terceira avaliación
La metamorfosis 
 El asesinato de Roger Ackroyd 
 El gran Gatsby

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas