De catro a catro

De Wiki Aller
De catro a catro
miniatura da obra
Curso
2º Bacharelato
Carácter
OBRIGATORIO
Materia
Literatura galega do S. XX
Departamento
Lingua galega e literatura
Temporalización
1ª avaliación


De catro a catro: follas sen data d'un diario d'abordo (1928) é o unico libro publicado en vida por Manuel Antonio, o autor máis representativo dos postulados vangardistas na literatura galega.

Departamento de Lingua e Literatura galegas

Tratamento previo: Introdución xeral ás vangardas. Lectura e comentarios libres.

Obxectivos: Lectura e análise literaria.

Avaliación: Análise dun poema.

Contidos curriculares: Análise e interpretación de textos literarios.


Outros de departamentos

MM

Número de exemplares na Biblioteca

Manuel Antonio: De catro a catro e outros textos /Manoel Antonio ; edición de Román Raña Lama. --Vigo :Xerais, 1990. 170 p. (Biblioteca das letras galegas; 7) ISBN 84-7507-380-8. 3 exemplares

Manuel Antonio: Poesías. A Coruña :Nós. 142 p.- (Clásicos Nós) ISBN 84-7540-004-3. 1 exemplar (almacén)

Manuel Antonio: De catro a catro e outros poemas. 2ª ed. Vigo :Galaxia, 1987. 151 p. (Biblioteca Básica da Cultura Galega; 35) ISBN 84-7154-419-9 1 exemplar (almacén)

Ligazóns

De elaboración propia

Literatura galega do Século XX Curso na Aula Virtual. Esixe chave de acceso

Ligazóns externas

De catro a catro :Guía de comentarios realizada por Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel

O rupturismo do manifesto ¡Máis alá!: Análise do manifesto de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro realizada por M. Ríos Panisse