Cousas

De Wiki Aller
Cousas
miniatura da obra
Curso
4º ESO
Carácter
Obrigatorio
Materia
Lingua galega e literatura 4º
Departamento
Lingua galega e literatura
Temporalización


En Cousas, Castelao realiza unha fonda análise da problemática social e económica da Galiza do primeiro terzo do século XX, para iso o autor sérvese dunha presenza coral de personaxes arquetípicos, que nos máis dos relatos representan a aqueles sectores sociais máis marxinados: anciás en soidade, xentes mergulladas na miseria, vellos que reflicten con crueldade o paso do tempo, mariñeiros curtidos polo duro traballo no mar, cegos, emigrantes... Cada cousa está ambientada por unha ilustración que representa con gran realismo dramático os diferentes asuntos desenvolvidos nos relatos. Polo xeral, estes últimos recrean unha temática de ambiente labrego ou mariñeiro, con gran sincretismo, seguindo unha técnica narrativa semellante á emprega por Castelao nos seus debuxos: información clara que procura á achega connotativa por parte do lector que debe ser quen de formular suxestións. Esta fórmula orixinal acada en ocasións un notorio lirismo.

Alén do anterior, cada cousa constitúe en si mesma un estilema, pois percorre toda a súa narrativa, até o punto de podermos establecer un certo paralelismo canto á estrutura con Retrincos e, en parte, con Un ollo de vidro ou Os dous de sempre, obras as tres que semellan unha compilación de cousas.


Departamento de Lingua e Literatura galegas

Tratamento previo: Introdución xeral ao realismo social. Lectura comprensiva na clase.

Obxectivos: Lectura connotativa e análise literaria.

Avaliación: Análise dun fragmento.

Contidos curriculares: Análise e interpretación de textos literarios.


Outros de departamentos

MM

Número de exemplares na Biblioteca

  • CASTELAO, Daniel Alfonso R.: Cousas. Vigo : Galaxia. ISBN 84-8288-781-5. 6 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas

Castelao : Magnífica aproximación a Castelao na Galipedia

Ilustracións de Cousas Dixitalización dos debuxos orixinais de Castelao para as Cousas no Museo de Pontevedra.

O pai de Migueliño : Curtametraxe (duración 10:59) de Miguel Castelo (1977)

Goog night mon ami : Curtametraxe de animación (duración 11:28), adaptación de Tomás Conde e Virginia Curiá do relato "Unha rúa nun porto lonxano"(2003)