Bajarse al moro

De Wiki Aller
Bajarse al moro
miniatura da obra
Curso
3º PMAR
Carácter
Obrigatorio
Materia
Ámbito lingüístico-social
Departamento
PMAR
Temporalización
1ª avaliación


Esta obra móstranos a vida cotiá dun grupo de persoas que viven ao día, mesmo perigosamente.

Departamento de PMAR

  • Tratamento previo: Presentación na clase explicación do contexto e a forma da obra.
  • Obxectivos: Os distintos noveis da linguaxe e a realidade dunha sociedade.
  • Avaliación: Cuestionario na aula virtual.
  • Contidos curriculares: Textos teatrais.
  • Contidos transversais: A sociedade. Educación para a saúde.

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • ALONSO DE SANTOS, José Luis (1985): Bajarse al moro. Cátedra. Letras hispánicas. 289. Madrid. 8 exemplares

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas