Atila

De Wiki Aller
Castelao. Atila
miniatura da obra
Curso
4º de ESO
Carácter
Obrigatoria
Materia
Lingua galega e literatura
Departamento
Departamento de lingua galega e literatura
Temporalización


Castelao. Atila é unha BD de Inacio e Iván Suárez. Vén sendo a cuarta entrega do ambicioso proxecto Castelao colección, empresa que pretenden divulgar dun xeito máis lúdico e humano a vida obra de Castelao en formato de banda deseñada.

Esta é a presentación editorial:

"A principios de 1938, en plena Guerra Civil, Castelao está en Barcelona, a acompañar a goberno da República.Ese punto de partida lévanos a coñecer, de forma fesca e dinámica, máis aspectos da súa vida, a través de lembranzas, anécdotas e mesmo fantasías dun Castelao que naquel momento xa publicara dous dos seus tres "álbums da Guerra", entre eles Atila en Galicia que dá título a esta entrega.

Sen dúbida, unha proposta arriscada que mergulla o/a lector/a nun mundo ilusionante e paradoxal, moi efectista, apoiado na destreza no manexo dos bocadillos e cartuchos combinados cunha sucesión de cadriños que definitivamente nos atrapan.


Departamento de Lingua e Literatura galegas

Carácter / nivel : Obrigatorio / 4º ESO

Tempo: 2º trimestre

Tratamento previo: Breve aproximación ao proxecto dos autores.

Obxectivos: Lectura literaria. Lectura comprensiva. Exploración dos códigos BD

Avaliación: Control escrito.

Contidos curriculares: Análise e interpretación de banda deseñada.


Número de exemplares na Biblioteca

INACIO e SUÁREZ, Iván (2015): Atila. Santiago de Compostela: Demo editorial. ISBN 978-84943403-4-5: 8 exemplares

Ligazóns de noso

Guía de lectura de Atila

Ligazóns externas

Castelao.Atila, referencias á obra no blogue Marela B.D

Inacio e Iván Suárez na Marela B. D.