Ana y la Sibila

De Wiki Aller
Ana y la Sibila.
miniatura da obra
Curso
2º de ESO.
Carácter
Opcional en listaxe obrigatoria.
Materia
Lingua castelá e literatura.
Departamento
Lingua castelá.
Temporalización
1º avaliación / 2ª avaliación


Ana e Mario, uns adolescentes de catorce anos, vense metidos nunha viaxe a través do tempo en axuda da vella Sibila de Cumas.

Departamento de Lingua castelá

  • Tratamento previo: Pequena introdución ao xénero e ao autor.
  • Obxectivos: a través da lectura poden ver aspectos das culturas antigas.
  • Avaliación: Deben completar un cuestionario on line ou facer unha proba escrita.
  • Contidos curriculares: .
  • Contidos transversais: .

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • SÁNCHEZ ESCALONILLA, Antonio (2006): Ana y la Sibila. Bambú. 2 exemplares na biblioteca.

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas