A arte de trobar

De Wiki Aller
A arte de trobar
miniatura da obra
Curso
1º de Bacharelato
Carácter
Obrigatorio
Materia
Lingua galega e literatura I
Departamento
Lingua galega e Literatura
Temporalización
1ª avaliación


No blog airadas letras.gala respecto de A arte de trobar de Santiago Lopo, galardoada co Premio Xerais 2017, déitase a seguinte reflexión crítica sobre a novela: Calquera libro ten un valor intrínseco e estimábel en función do que supón para o mantemento e progreso dunha cultura. Mais esta novela de Santiago Lopo fai diso tese e, sen perder un ápice de narratividade, defende a cultura como alma dun pobo. Para iso dispón dous fíos narrativos, un en Toulouse, onde se atopan o nobre usurpador Guy de Lille e o inquisidor Guillaune Arnaud; e outro itinerante (Xaca, Burgos, Santander) composto por unha troupe de artistas itinerantes (Nuno, Xoán, Manrique, Fadhila, cun mono e un oso) aos que se une Elvira, unha estraña moza que parece fuxir de algo. Situada a trama no conflito das Guerras Albixenses ou Cátaras, Elvira parece unha fuxida albixense mais a troupe de artistas itinerantes non dubidará en axudala permitíndolle viaxar na súa compaña a cambio de cartos. Este é o punto de partida da trama da novela de Santiago Lopo. [...] Estruturada neses dous fíos narrativos e escrita en capítulos breves, A arte de trobar, Premio Xerais 2017, conta cunha grande axilidade narrativa que en nada estorba para que as personaxes teñan tempo de estaren ben configuradas. Rescata un tempo duro, o das Guerras Cátaras, que supuxo o declive da cultura escrita en lingua de oc, que só a partir dos século XIX coñeceu certa revitalización, e que viña coincidir co período de maior esplendor da cultura galego-portuguesa. Un tempo no que se reconfigurou o mapa político da Europa do século XIII e avisa do que supón a substitución lingüística como arma política, algo que aínda hoxe padecemos os galegos e que está lonxe de ser superado. [...] Elvira leva oculto un códice, a caza de Elvira, prioritaria para o inquisidor Guillaume Arnaud e para o nobre usurpador Guy de Lille, por iso foxe. Por outro lado a troupe intinerante diríxese a Burgos, onde terán lugar unhas vodas reais e se supón que achará público para o seu espectáculo. As dúas liñas temáticas están condenadas a atoparse, e así o farán, no que supón o sorpresivo remate da novela, cando saibamos o tipo de códice que Elvira leva oculto e como consegue salvalo. Nin que dicir ten que incorpora cantares en galego e en occitano, ofrecendo un fresco da convivencia e encontro das culturas galega e occitana así como da vida dos trobadores que ían ofrecendo  os seus espectáculos polos camiños adiante. A novela, puntualmente, ten tempo para o encontro amoroso ou o humor, mais só puntualmente pois a  súa finalidade, como quedou dito, é outra ben diferente.
Departamento de Lingua galega e Literatura

Tratamento previo: Ambientación xeral. Introdución á literatura xuvenil.

Obxectivos: Lectura comprensiva. Lectura literaria.

Avaliación: Debate aberto. Control escrito.

Contidos transversais: .

Outros de departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

  • LOPO,Santiago: A arte de trobar. Xerais. Vigo: 2017. -217 p.; 21 cm. (Narrativa; 416) ISBN 978-84-9121-273-7 4 exemplares.

Notas

Ligazóns

De elaboración propia

[En preparación a Guía de lectura] de A arte de trobar"

Ligazóns externas